Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagens högsta beslutande organ. Aktieägarna samlas minst en gång per år för att fastställa ekonomiska rapporter, välja styrelse och fatta eventuella andra beslut som rör aktieägarna, t.ex om nyemissioner, ändrad bolagsordning m.m.

Anmälan till årsstämma 2020

© 2020 ApParkingspot Nordic AB