ApParkingSpot
Vanliga frågor och svar (FAQ)

Uppdaterad 2020-03-12

 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR

Finns det en registreringskostnad?

Vilken ansvarspolicy har vi?

Hur ändrar man lösenord?

Mer information?

FÖR PARKERINGSVÄRDAR

Hur lägger jag upp  min parkeringsplats?

Hur bestämmer jag priset?

Parkeringsnamn och Beskrivning?

Tänk om bilen är parkerad övertid?

Måste jag betala skatt?

FÖR FÖRARE

Hur bokar jag en parkeringsplats?

Vad händer om jag vill stanna  längre på samma parkeringsplats?

Hur avbokar man en bokning?

Navigering?

 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR

 

Finns det en registreringskostnad?

Nej, registreringen är gratis för uthyrare och föraren.

 

Vilken ansvarspolicy har vi?

Vi förutsätter att man respekterar parkeringsområdet och ej gör åverkan på parkering eller bilar. Att parkera  på  allmänna  platser  innebär samma risk som på andra platser i staden. För att skapa ett transparent system uppmanar vi er att betygsätta eller recensera parkeringsupplevelsen. Uppstår skada eller annat problem, meddela oss så kontrollerar vi problemet. Se mer information i de allmänna villkoren.

 

Hur ändrar man lösenordet?

Klicka på länken Glömt lösenord på inloggningssidan. Om du är inloggad och vill ändra lösenordet går du till min profil och får möjlighet att ändra lösenordet där. Plattformen bekräftar din identitet med hjälp av en sms-kod.

 

Mer information?

Se allmänna villkor för ytterligare information.

 

 

FÖR PARKERINGSVÄRDAR

 

Hur lägger jag upp  min parkeringsplats?

Du kan lista din plats gratis genom ApParkingSpot. Välj "värdläge" i menyn och lägg ut din p-plats. 

 

Första androidversionen stöder inte värdläge, kontakta oss så meddelar vi när det blir tillgängligt. 

 

Hur bestämmer jag priset?

Du kan fritt välja prissättnig, men välj gärna ett pris som liknar andra i samma område, ett konkurenskraftigt pris får fler bokningar.  Du kan fritt välja tim-, dag-, vecko- och månadspris.

Välj det totala priset som du vill hyra ut din plats för. Vår avgift för att hyra ut sin plats genom portalen är 20%. Den täcker alla betalnings och serviceavgifter och framtida uppdateringar. Vid uthyrning genom en operatör (t ex Apcoa) är avgiften 30%. 

 

Parkeringsnamn och Beskrivning?

"Parkera på..." avser numret på parkeringsplatsen eller namnet om platsen ej är numrerad. Finns ingen synlig identifiering beskriv i stället hur man ska hitta till p-platsen.

"Beskrivning" är där du kommer att ge några specifika instruktioner som hjälper föraren att hitta eller komma åt din plats. Till exempel hur föraren skulle få tag på en nyckel eller tillstånd om det behövs.

 

Tänk om bilen är parkerad övertid?

Om du som värd har upptäckt ett felaktigt parkerat fordon, bör du dokumentera din upplevelse och skicka dina synpunkter till ApParkingSpot via support@apparkingspot.com. ApParkingSpot kommer när den hanterar dina synpunkter eller klagomål begära fotografier, videor eller annan dokumentation som styrker din upplevelse. Var noga med att fotografera eller filma registreringsskylten för det felaktigt parkerade fordonet. Utöver denna dokumentation måste du ange bokningsreferensen i ditt klagomål. ApParkingSpot betalar ut 500kr vid giltigt fall. 

 

Måste jag betala skatt?

Du är själv ansvarig för dina skatteskyldigheter. Det är upp till 40 000 kr hyresintäkter i Sverige som är skattefritt, om du överstiger beloppet ska uthyrningen deklareras. Läsmer på:  https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hyrutskattefrittupptill40000kronor.5.8bcb26d16a5646a148a24b.html

 

 

FÖR FÖRARE

 

Hur bokar jag en parkeringsplats?

Sök, Ange din destination och de datum och tider du vill parkera.

Välj din plats, genom att dra upp beskrivningen så ser du fullständigt information  med ett foto.

Boka, För att boka parkeringsplatsen måste du ha betalningen validerad med paynova och ange det fordon du vill  parkera med. När du har valt  "Boka"  måste du bekräfta bokningen. Efter detta hittar du bokningen i  "Mina bokningar"

 

Vad händer om jag vill stanna  längre på samma parkeringsplats?

Om du vill förlänga din bokning utöka tiden genom att boka samma parkeringsplats på nytt efter den utsatta tiden. Förlängningen  är dock endast möjlig om platsen  är tillgänglig.

Vi uppmuntrar dig att hålla dig till den reserverade tiden och respektera de andra användarna om de behöver komma åt parkeringen.

 

Hur avbokar man en bokning?

Vi arbetar fortfarande på funktionen för att möjliggöra avbokning  direkt i appen, vänligen kontakta oss på support@apparkingspot.com om du vill avboka. Observera avbokningspolicyn i de allmänna villkoren.

Navigering?

I den första versionen kan du kopiera och klistra in adressen från bokningsinformation till din favorit navigeringsapp.