Finansiella rapporter och kalender

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2020: 2021/03/06

Delårsrapport Q1 / 2021: 2021/04/22

Årsstämma: 2021/05/18

Delårsrapporter

Årsredovisningar

© 2020 ApParkingspot Nordic AB