Finansiella rapporter och kalender

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2020: 2021/03/08

Delårsrapport Q1 / 2021: 2021/04/26

Årsstämma: 2021/06/18

Bokslutskommuniké

Delårsrapporter

Årsredovisningar