Finansiella rapporter och kalender

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké: 2020/02/20 

Q1 rapport: 2020/05/14

Årsstämma 2020: 2020/06/17 

Q2 rapport: 2020/08/30 

Q3 rapport: 2020/10/22 

Bokslutskommuniké 2020: 2021/02/18

Delårsrapporter

Årsredovisningar

© 2020 ApParkingspot Nordic AB