Finansiella rapporter och kalender

Bokslut

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké: 2020/02/20 

Q1 rapport: 2020/04/23

Årsstämma 2020: 2020/05/19 

Q2 rapport: 2020/08/20 

Q3 rapport: 2020/10/22 

Bokslutskommuniké 2020: 2021/02/18

Delårsrapporter

Här kan du ladda ner årsredovisning för 2017

© 2019 ApParkingspot Nordic AB