top of page
Sök
  • ApParkingSpot

ApParkingSpot Nordic AB (publ) genomför nyemission om 9,5 MSEK.

Styrelsen för ApParkingSpot Nordic AB (publ) ”Bolaget”) har den 10 november 2019 beslutat att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en nyemission om maximalt 10 000 000 aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom nyemissionen tillförs upp till 9,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är ett led i en offensiv satsning för att tillsammans med Apcoa Förvaltning AB marknadsföra Bolagets applikation för delning av parkeringsplatser.

Villkoren i nyemissionen: Aktier får tecknas i poster om minst 6 000 aktier där varje aktie kostar 0,95 kr. Teckingstiden pågår från den 20 november 2019 till den 10 december 2019, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningstiden. Anmälan om aktieteckning skall göras via Eminova Fondkommission AB, www.eminova.se eller genom att ladda ner och fylla i anmälningsblankett som finns på Bolagets hemsida, www.apparkingspotnordic.com

och sända denna till Eminova Fondkommission enligt instruktion på anmälningssedeln.

Sammanfattning och fullständigt memorandum för nyemissionen finns på Bolagets hemsida och kommer även att skickas ut i pappersform till Bolagets aktieägare och andra investerare.

Bakgrund och motiv

ApParkingSpot har tecknat ett avtal med Apcoa Förvaltning som är en del av Apcoa-koncernen, Europas största förvaltare av parkeringsplatser. Avtalet innebär att Apcoa skall hjälpa till med marknadsföring av parkeringstjänsten till 25 000 av sina hyresgäster. Avtalet skall börja implementeras efter årsskiftet 2019/2020 och Bolaget behöver därför stärka sina finanser för att ha möjlighet att på ett kraftfullt sätt matcha marknadsföringen så ett gott resultat av samarbetet kan uppnås.

Motivet till att nyemissionen sker utan företräde för befintliga aktieägare är att styrelsen önskar en spridning av Bolagets aktier inför en tänkt listning av Bolagets aktier under 2020 samt för att öka chanserna till en framgångsrik nyemission.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

Teckningstid: 20 november till den 10 december.

Betalning: Efter besked om tilldelning, omkring den 18 december.

Offentliggörande av utfallet: Sker på Bolagets hemsida omkring den 13 december.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.552 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page