top of page
Sök
  • ApParkingSpot

Bokslutskommuniké 2020


ApParkingSpot Nordic AB (publ) bokslutskommuniké 2020 i sin helhet finns nu att ladda ner på vår sida för investerarna Finansiella rapporter och kalender


2020 i sammandrag

(föregående års uppgifter inom parentes)

• Rörelseintäkterna uppgick till 0 (0) SEK.

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till – 2 547 (-1 107) TSEK.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 310 (-834) TSEK.

• Årets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -2 548 (-1 107 ) TSEK.

• Årets kassaflöde uppgick till 577 (-25) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,08(-0,04) SEK.

• Styrelsen föreslår ingen utdelning för perioden.


__________________________________________________________________________________


2020 inleddes starkt med en stärkt kassa efter framgångsrik nyemission i årsskiftet 2019/2020. Tyvärr varade inte glädjen länge innan covid 19 slog till och förlamade stora delar av världen. Det ledde till många uppskjutna beslut och att många ägnade sig åt andra bekymmer än parkeringsplatser. Trots detta har bolaget lyckats bygga en ny backend och lansera en helt ny app med ny design och nya funktionen. Betalsystemet har uppdaterats och sköts av Paynova verifierad med BankID vilket gör att det finns inga kostnader för att ta in betalningar.


Året har varit framgångsrikt gällande att etablera nya p-möjligheter, främst för stockholmare. Genom planerade, riktade kampanjer har antalet tillgängliga p-platser i systemet ökat markant, främst under senhösten 2020 och inledningen av 2021. Ett framgångsrikt recept har varit kontakt med hotell som ju av kända anledningar har låg beläggning för närvarande. Där har det varit förhållandevis lätt att skapa samarbeten och nu finns över 10 hotell anslutna.


Samarbetet med Apcoa Parkering Sverige har pågått och omfattande programmering för att få det hela att fungera sömlöst har till slut blivit framgångsrikt. Tyvärr har anslutningen och arbetet inte utvecklats fullt så snabbt som vi hoppats på men går framåt. I slutet av året har information distrubuerats till många av Apcoas hyresgäster med information om att de nu har möjlighet att hyra ut sina parkeringar via ApParkingSpot.

Bolaget har även jobbat hårt med att etablera samarbetet med Parkman, Sveriges största förvaltare av garageplatser, som beräknas resultera i över 1000 nya platser på ApParkingSpots plattform.


Väsentliga händelser efter rapportperioden

Styrelsen ser över möjligheterna till fortsatt finansiering. En nyemission för att stärka kassan och fortsätta på

den inslagna vägen med fokus på utvalda marknader är trolig och kommer meddelas så snart definitivt besked

är fattat.

__________________________________________________________________________________


Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2020: 2021/03/08

Delårsrapport Q1 / 2021: 2021/04/22

Årsstämma: 2021/05/18

97 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page