top of page
Sök
  • ApParkingSpot

Sensorer kan vara lösningen till parkeringsproblemet

Studier visar att varje enskild p-plats i ett underjordsgarage kostar 350 000–450 000 kronor att anlägga (se faktaruta). Ibland, som i det omskrivna fallet med Skeppsbron i Göteborg, betydligt mer. Där beräknas 700 p-platser kosta 1,2 miljoner kronor styck.

Samtidigt finns det fler än 5 parkeringsplatser per bil i Sverige idag och fastighetsaktörer jobbar på olika sätt för att höja användningen av befintligt bestånd.

Som Hem & Hyra tidigare skrivit planeras en storskalig omvandling i hela Göteborgs stad till exempel. Personliga p-platser ska på sikt tas bort och göras om till tillståndsparkering. Hyresgästerna får ställa sig där de hittar en ledig ruta. (källa (https://www.hemhyra.se/nyheter/nu-vill-varden-att-du-saljer-bilen/)


I omvandlingen som pågår kan ApParkingSpot som aktör bidra med en sensorlösning som har testats under projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) i Lund. Under projektets gång installerades Acconeers XM122modul, vilken innehåller en radarsensor som är liten och har lång batteritid. Sensorn var kopplad till ApParkingSpot appen och visade i realtid om parkeringsplatsen var upptagen eller inte. En utveckling av projektet är att använda sensormodullen för att detektera in- och utflöde från parkeringsanläggningar, beräkna beläggningsgraden och hyra ut en del av platserna som står lediga under vissa perioder under dagen. Sensorerna som har testats kan också användas för att visa information om tillgängliga laddplatser.


153 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page